İdare

JICA (Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı)

İşin Türü

Fizibilite

İl

İlçe

MERKEZ