İdare

İller Bankası A.Ş.

İşin Türü

İçmesuyu

İl

YALOVA

İlçe

KADIKÖY